Klimasats-prosjekt

Skårersletta veiutbygging

Fylke: Viken
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 136 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal bygge en ny, klimavennlig veistrekning på Skårersletta. Strekningen skal bygges med klimavennlige materialer, og skal ha god fremkommelighet for gående og syklende.

I 2016 fikk kommunen støtte til å se på mulige klimatiltak på Skårersletta (se lenke under).

Relevante lenker