Klimasats-prosjekt

Skårersletta veiutbygging

Prosjektnavn: Skårersletta veiutbygging
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 136 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Lørenskog kommune skal bygge en ny, klimavennlig veistrekning på Skårersletta. Strekningen skal bygges med klimavennlige materialer, og skal ha god fremkommelighet for gående og syklende.

I 2016 fikk kommunen støtte til å se på mulige klimatiltak på Skårersletta (se lenke under).

Relevante lenker