Klimasats-prosjekt

Skisse- og forprosjekt for helsehus i Saltdal kommune

Fylke: Nordland
Søker: SALTDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Saltdal kommune skal bygge et nytt helsehus og vil utrede mulige klimatiltak, deriblant materialvalg, energiløsninger, gjenbruk og tiltak på bygge- og anleggsplassen. Dessverre er prosjektet avlyst da det ble for dyrt.

Relevante lenker