Klimasats-prosjekt

Skisse- og forprosjekt for helsehus i Saltdal kommune

Prosjektnavn: Skisse- og forprosjekt for helsehus i Saltdal kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: SALTDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Saltdal kommune skal bygge et nytt helsehus og vil utrede mulige klimatiltak, deriblant materialvalg, energiløsninger, gjenbruk og tiltak på bygge- og anleggsplassen. Dessverre er prosjektet avlyst da det ble for dyrt.

Relevante lenker