Klimasats-prosjekt

Skjåk kommune, ladepunkt for kommunale elbiler

Fylke: Innlandet
Søker: SKJÅK KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skjå kommune har etablert åtte ladepunkter for hjemmesykepleietjenesten og administrasjonen ved rådhuset. Kommunen har byttet ut 3 tjenestebiler til elektrisk og har planer om å bestille flere elektrisk tjenestebiler i 2022.