Klimasats-prosjekt

Skjåk kommune, ladepunkt for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Skjåk kommune, ladepunkt for kommunale elbiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SKJÅK KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Skjå kommune har etablert åtte ladepunkter for hjemmesykepleietjenesten og administrasjonen ved rådhuset. Kommunen har byttet ut 3 tjenestebiler til elektrisk og har planer om å bestille flere elektrisk tjenestebiler i 2022.