Klimasats-prosjekt

Smart utnyttelse av overskuddskraft i Lyngdal havn

Fylke: Agder
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn: