Klimasats-prosjekt

Smart utnyttelse av overskuddskraft i Lyngdal havn

Prosjektnavn: Smart utnyttelse av overskuddskraft i Lyngdal havn
Fylke: Agder (N)
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Lade annet