Klimasats-prosjekt

Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har konkretisere klimavennlige løsninger ved utvikling av tettsteder.

Kommunen har fått utarbeidet rapporten "Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015". Rapporten undersøker og belyser hvordan satsing på lokal stedsutvikling kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Rapporten er et utgangspunkt for videre arbeid med planer og strategier.

Relevante lenker