Klimasats-prosjekt

Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn

Prosjektnavn: Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Kristiansand kommune har konkretisere klimavennlige løsninger ved utvikling av tettsteder.

Kommunen har fått utarbeidet rapporten "Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015". Rapporten undersøker og belyser hvordan satsing på lokal stedsutvikling kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Rapporten er et utgangspunkt for videre arbeid med planer og strategier.

Relevante lenker