Klimasats-prosjekt

Steinerud barnehage

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 687 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune har bygget en ny barnehage på Steinerud. Kommunen fikk tilsagn om støtte til klimavennlige materialer, men prosjektet ble ikke rapportert som et Klimasats-prosjekt. 

  • Kommunen planla å bygge bæresystem, søyler og etasjeskiller av massivtre.
  • Der det må benyttes betong ønsket kommunen å bruke lavkarbonbetong klasse A.
  • Sammenliknet med et referansebygg skulle det totale klimagassutslippet fra materialer reduseres med 40 prosent.
  • Kommunen ville også etterstrebe en fossilfri byggeplass og bruke naturlige og bærekraftige materialer i lekeapparater og uteområder. 
Relevante lenker