Klimasats-prosjekt

Steinerud barnehage

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 687 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal bygge en ny barnehage på Steinerud i klimavennlige materialer. Barnehagen bygges på skrå tomt og det må sprenges vekk en del fjell. Kommunen ønsker å finne den beste metoden for å gjøre minst mulig inngrep.

Klimavennlige materialer

  • Kommunen planlegger å bygge bæresystem, søyler og etasjeskiller av massivtre.
  • Der det må benyttes betong vil kommunen bruke lavkarbonbetong klasse A.
  • Sammenliknet med et referansebygg skal det totale klimagassutslippet fra materialer reduseres med 40 prosent.
  • Kommunen vil også etterstrebe en fossilfri byggeplass og bruke naturlige og bærekraftige materialer i lekeapparater og uteområder. 
Relevante lenker