Klimasats-prosjekt

Støtte til hurtigladere for eldrosjer i Arendal

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 710 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Drosjer
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Agder fylkeskommune har etablert hurtigladere for drosjenæringen i Arendal.  

Da prosjektet startet i 2020 var det én el‐drosje i Arendal. Nå (2023) er det 28 biler, og det går mot 100 prosent el‐drosjer i 2025. Dette er en del av den naturlige utviklingen i området. Prosjektet har gitt oppmerksomhet om elektrifisering av drosjetransporten i byen og bidratt med to nye hurtigladere.

Beregnet klimagassreduksjon er på 340 200 kg CO2 ekvivalenter per år.

Relevante lenker