Klimasats-prosjekt

Støtte til hurtigladere for eldrosjer i Arendal

Prosjektnavn: Støtte til hurtigladere for eldrosjer i Arendal
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 710 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Drosjer

Agder fylkeskommunen skal etablere hurtigladere for drosjenæringen i Arendal. Fylkeskommunen vurderer å stille krav om utslippsfrie drosjer, og må dermed tilrettelegge for lading.

Relevante lenker