Klimasats-prosjekt

Støtte til hurtigladere for eldrosjer i Arendal

Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 710 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Drosjer
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommunen skal etablere hurtigladere for drosjenæringen i Arendal. Fylkeskommunen vurderer å stille krav om utslippsfrie drosjer, og må dermed tilrettelegge for lading.

Relevante lenker