Klimasats-prosjekt

Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer

Prosjektnavn: Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 425 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Nettverk

Kristiansund kommune har sammen med medlemskommunene i Nordmøre regionråd startet et arbeid for å styrke gjennomføringsevnen i kommunale klimatiltak. 

Kommunene har ansatt en prosjektleder som skal ha ansvaret for framdriften. Så langt har det vært oppstartsmøter med prosjektleder og det er påbegynt kartlegging av kommunenes planverk for å identifisere eksisterende klimaperspektiv.

Relevante lenker