Klimasats-prosjekt

Sunnmørskommunane sitt klima- og energinettverk

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket består av kommunene Vanylven, Sande, Ulstein, Volda, Ørsta, Stranda, Fjord, Hareid og Sykkylven.

Nettverket ble opprettet i 2017 og jobber med å fremme klimaarbeidet i medlemskommunene, blant annet ved å lage klimagassregnskap og klimabudsjett.

Digitale møter og temanotat

De fleste samlingene har vært digitale på grunn av Covid-19. Dette har vært positivt da det sparer både tid og reising. 

Nettverket har i 2020 laget en mal for faktagrunnlag og oversikt over eget klimaarbeid. Dette er samlet i et temanotat for klima og miljø som kan være nyttig for mange andre kommuner.