Klimasats-prosjekt

Testing av tiltak som del av plan og medvirkning

Prosjektnavn: Testing av tiltak som del av plan og medvirkning
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Stavanger kommune skal øke kunnskapen om plangrep for å redusere klimagassutslipp fra transport og utbygging ved å prøve ut ulike midlertidige tiltak.

Kommunen har så langt fått utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med utprøving av tiltak på Hillevåg torg. Neste steg å bruke kunnskapen til planfaglige analyser og prioritering av tiltak.

 

Relevante lenker