Klimasats-prosjekt

Testing av tiltak som del av plan og medvirkning

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport og utbygging gjennom ulike plangrep, og skal prøve ut midlertidige tiltak i et område. Kommunen har også områdeløft i samme område, der et av målene er å styrke deltakelse og demokratiutvikling.

Trafikkanalyse og midlertidige tiltak

Innspill fra innbyggerne viser at torget og omgivelsene ikke er den attraksjonen de ønsker. Så langt har kommunen blant annet utarbeidet en trafikkanalyse ved stenging av en bilvei på Hillevåg torg. Analysen kan lastes ned under.

I 2023 skal kommunen bygge midlertidige installasjoner som viser en ny gang- og sykkelbro, og teste alternative plasseringer av gatetun.

Medvirkning er viktig

Kommunen har forberedt og begynt en medvirkningsprosess for innbyggerne. Gjennom prosessen vil tiltakene bli mer håndgripelig for beboerne, sammenlignet med tiltak som kun vises i en plan som kan opparbeides om mange år.

Medvirkning er svært ressurskrevende, men nyttig. Kommunen opplever at innbyggerne er engasjerte, for eksempel når det kommer til ulike gateelementer, og plasseringen av disse.