Klimasats-prosjekt

Tidlig kartlegging av klimatiltak i to byggprosjekter

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Østre Toten kommune har utredet klimavennlige løsninger i planleggingen av to nye bygg, med tilsammen 48 tilrettelagte boenheter. Prosjektet skulle blant annet kartlegge arealbruk, klimavennlige materialer, fornybar energi og muligheten for fossilfri og avfallsfri bygge- og anleggsplass.

Muligheter for store utslippskutt

Resultatene fra utredningen viser at det er stort potensiale for utslippsreduksjon innenfor mange områder. Hele mulighetsstudien kan lastes ned under.

Kommunen har blant annet sett på forskjellige nivåer for klima og energiambisjoner, som nullutslippsbygg (ZEB) og plusshus. Kostnader og eventuelle besparelser fra tiltak er også tatt med i vurderingen.

Noen av klimatiltakene som ble utredet:

  • materialvalg
  • termisk energiforsyning
  • solstrømproduksjon
  • minimere energibehov ved ventilasjon, belysning, utstyr og varmtvann
  • tiltak på byggeplassen
Relevante lenker