Klimasats-prosjekt

Tilskudd til ladestasjoner i Grong kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: GRONG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: