Klimasats-prosjekt

Tilskudd til ladestasjoner i Grong kommune

Prosjektnavn: Tilskudd til ladestasjoner i Grong kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: GRONG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler