Klimasats-prosjekt

Tilskudd til ladestasjoner i Grong kommune

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: GRONG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: