Klimasats-prosjekt

Utfasing av torv i Oslokompost

Prosjektnavn: Utfasing av torv i Oslokompost
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 965 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal bygge et anlegg for å produsere vermikompost (markkompost) som kan erstatte torv i kompost- og jordprodukter. Kommunen meddeler i delrapporten at den har fått mulighet til å etablere et permanent anlegg, noe som kommunen skal vurdere framover. Dette tiltaket er som følge av denne endringen avlyst.

Relevante lenker