Klimasats-prosjekt

Utfasing av torv i Oslokompost

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 965 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal bygge et anlegg for å produsere vermikompost (markkompost) som kan erstatte torv i kompost- og jordprodukter. Kommunen meddeler i delrapporten at den har fått mulighet til å etablere et permanent anlegg, noe som kommunen skal vurdere framover. Dette tiltaket er som følge av denne endringen avlyst.

Relevante lenker