Klimasats-prosjekt

Utlån av elsyklar i Ulstein kommune

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 102 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn: