Klimasats-prosjekt

Utredning av miljøbussar i Nordmøre og Romsdal

Prosjektnavn: Utredning av miljøbussar i Nordmøre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Møre og Romsdal fylkeskommune skal undersøke muligheten for å benytte null- eller lavutslippsbusser i to rutepakker.

Relevante lenker