Klimasats-prosjekt

Utredning av miljøbussar i Nordmøre og Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal undersøke muligheten for å benytte null- eller lavutslippsbusser i to rutepakker.

Relevante lenker