Klimasats-prosjekt

Utslippsfri båtrute til Munkholmen inkludert utvidelse

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har sett på muligheten for å etablere en utslippsfri båtrute til Munkholmen. Kommunen har også sett på muligheten for å utvide båtruten langs fjorden og oppover Nidelva, slik at den kan inngå i kollektivsystemet i Trondheim sentrum.

Hovedkonklusjonen fra forprosjektet er at kommunen bør utsette oppstarten av en elektrisk båtrute til tidligst 2024. Dette for å ha tid til å utrede og vedta en utviklings- og forvaltningsplan av Munkholmen.

Relevante lenker