Klimasats-prosjekt

Utslippsfri båtrute til Munkholmen inkludert utvidelse

Prosjektnavn: Utslippsfri båtrute til Munkholmen inkludert utvidelse
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport

Trondheim kommune har sett på muligheten for å etablere en utslippsfri båtrute til Munkholmen. Kommunen har også sett på muligheten for å utvide båtruten langs fjorden og oppover Nidelva, slik at den kan inngå i kollektivsystemet i Trondheim sentrum.

Hovedkonklusjonen fra forprosjektet er at kommunen bør utsette oppstarten av en elektrisk båtrute til tidligst 2024. Dette for å ha tid til å utrede og vedta en utviklings- og forvaltningsplan av Munkholmen.

Relevante lenker