Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skulle lage en veileder for klimavennlige bygge- og anleggsprosjekter, og benytte denne til å gjennomføre klimatiltak ved bygging av et nytt omsorgssenter.

Prosjektet ble dessverre avlyst. Gjøvik gjennomførte en dialogkonferanse med bransjen og ble anbefalt ikke å stille krav til utslippsfri byggeplass, men ha det som en opsjon. Kommunen gjorde dette i anbudet og fikk inn seks tilbydere, men ingen hadde opsjon på utslippsfri byggeplass.

Videreføring av erfaringer

Kommunen ønsket å videreføre erfaringer fra et prosjekt om fossilfri anleggsdrift som fikk Klimasats-støtte i 2017 (se lenke under) og samtidig redusere klimagassutslippene ytterligere gjennom materialvalg, gjenbruk og redusert transport på byggeplassen.

Relevante lenker