Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter

Prosjektnavn: Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Gjøvik kommune skal lage en veileder for klimavennlige bygge- og anleggsprosjekter, og benytte denne til å gjennomføre klimatiltak ved bygging av et nytt omsorgssenter.

Videreføring av erfaringer

Kommunen vil videreføre erfaringer fra et prosjekt om fossilfri anleggsdrift som fikk Klimasats-støtte i 2017, se lenke under, og samtidig redusere klimagassutslippene ytterligere gjennom materialvalg, gjenbruk og redusert transport på byggeplassen.

Relevante lenker