Klimasats-prosjekt

Utslippsfri "grønn led" fra Bergen til Bjørnafjord

Prosjektnavn: Utslippsfri "grønn led" fra Bergen til Bjørnafjord
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 310 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport

Bergen kommune har kartlagt hva som skal til for å etablere en utslippsfri småbåthavn i Bergen, og for å etablere nødvendig infrastruktur for elbåter langs kysten mot Bjørnafjorden.

Betydelige klimagassutslipp fra fritidsbåter

I følge kommunen ligger utslippene fra fritidsbåter på rundt 278 000 CO2-ekvivalenter. Elektrifisering av båtparken vil dermed kunne bidra til betydelige utslippskutt.

En av de største barrierene for elbåter er manglende infrastruktur. Prosjektet har derfor laget en ladeplan og forslag til digital infrastruktur for strekningen mellom Bergen og Bjørnafjorden. Se detaljer i vedlegget til sluttrapporten under.