Klimasats-prosjekt

Utslippsfri Oslofjord

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Prosjektet Utslippsfri Oslofjord er et samarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Fredrikstad, Larvik, Porsgrunn og Kristiansand.

I prosjektet har de startet jobben med å utrede hvordan de kan redusere klimagassutslipp fra havnene og sjøtransporten i Oslofjord-området.

Prosjektet skal blant annet: 

  • fjerne barrierer knyttet til lade- og landstrøm
  • se på behovet for felles miljøkrav i Oslofjorden
  • spre kunnskap om potensialet for utslippskutt i og rundt havnebyer

Det er billigere og bedre for hver enkelt kommune å finne de mest effektive klimaløsningene når de samarbeider. Dessuten gir prosjektet verdifull kunnskap for andre havner i landet.

Havnene har en viktig rolle

Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn mener at havnene har en viktig rolle for å få redusere utslippene i transportsektoren.

– Økt sjøtransport og bruk av nullutslippsløsninger til kortere distanser på land, bidrar til transport uten store, økte utslipp. Det er viktig i Norges tettest befolkede område rundt Oslofjorden, sier Neilson.

Relevante lenker