Klimasats-prosjekt

Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Stad kommune  har gjennomført et forprosjekt for en egenfinansiert utslippsfri skyssordning i tettstedet Nordfjordeid.

Prosjektgruppen har utarbeidet en rapport som blant annet inneholder kunnskapsgrunnlag for etablering av ny skyssordning (se lenke til rapport under dokumenter). 

Prosjektet er en videreføring av et annet prosjekt som fikk Klimasats-støtte i 2019 (se lenke under).

Relevante lenker