Klimasats-prosjekt

Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid

Prosjektnavn: Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport, Reisevaner

Stad kommune  har gjennomført et forprosjekt for en egenfinansiert utslippsfri skyssordning i tettstedet Nordfjordeid.

Prosjektgruppen har utarbeidet en rapport som blant annet inneholder kunnskapsgrunnlag for etablering av ny skyssordning (se lenke til rapport under dokumenter). 

Prosjektet er en videreføring av et annet prosjekt som fikk Klimasats-støtte i 2019 (se lenke under).

Relevante lenker