Klimasats-prosjekt

Utvidelse av Fjellsrud skole

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av en skole med tilhørende uteområder. I tillegg til en konseptvalgutredning for å redusere klimagassutslipp fra materialer og drift, skal kommunen se på arealbruk, energiløsninger og gjenbruk.

Relevante lenker