Klimasats-prosjekt

Utvidet bærekraftsutredning av nye Dalgård ishall

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har utredet hvordan nye ishaller kan ha minst mulig klimagassutslipp og miljøpåvirkning. Kommunen har sett på miljø og kostnader i alle faser av byggeprosjektet.

Veileder for bærekraftige ishaller

Studien resulterte i en veileder for bærekraftige ishaller som tar utgangspunkt i en typisk ishall. Veilederen favner alle faser i et byggeprosjekt og kan lastes ned under. Flere tema og kostnader tas opp i veilederen.

  • Energieffektivitet: Ishaller er energikrevende bygg. Kjølesystem, varmesystem, belysning, ventilasjon og avfukting kan stå for hele 90% av energibehovet. Veilederen legger derfor vekt på effektive tekniske systemer, kombinert med godt isolerte bygningsdeler og en kompakt bygningskropp.
  • Materialvalg: Materialer er ofte den viktigste kilden til klimagassutslipp i et nybygg. I veilederen er det klimagassberegninger og livsløpsvurderinger for ulike typer materialer og isolasjon.
  • Livssykluskostnader: Veilederen ser blant annet på kostnader for gulv, vegger og tak der isolasjonstykkelsen er økt fra minstekravet i TEK17.
  • Ombruk: Det kan være klimavennlig å gjenbruke mest mulig. Veilederen ser på utfordringer og muligheter knyttet til ombruk.
  • Miljøstyring: Veilederen har flere generelle anbefalinger for miljøstyring og hvordan man kan sikre et godt miljøfokus i prosjektet.
  • Arkitektur og god drift: God funksjon og planløsning er viktig, og sammen med sambruk av arealer og klimavennlig materialer i konstruksjonen kan det gi god effekt på klimagassutslipp. God planlegging vil også gi bedre forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget.
Relevante lenker