Klimasats-prosjekt

Utvidet bruk av tre ved gjennomføring av nye Tøyenbadet

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune er i gang med å bygge et nytt Tøyenbad, og vil bruke tre i bæresystemet og i taket. Det er også planlagt flere andre klima- og energitiltak i bygget. Tøyenbadet ligger an til å kutte klimagassutslippet med 40 prosent sammenliknet med et referansebygg.

I 2018 fikk kommunen Klimasats-midler til å utrede mulighetene for å bruke tre i det nye Tøyenbadet (se lenke under).

Status for prosjektet 2022

Detaljprosjektering er avsluttet, og kommunen har inngått kontrakt med entreprenør. Går det etter planen så vil entreprenørene starte med takkonstruksjon i september 2022. Så langt i prosjektet har kommunen erfart at flere aktiviteter har vært mer ressurskrevende enn forutsatt, og at kostnadsnivået er høyere enn estimert i forprosjektet. Dette gjelder for trekonstruksjonen i taket og bæreelementene, da disse konstruksjonene ikke har relevante referanseprosjekter i Norge. 

Kompetanse og klimagassberegninger

Kommunen har bygget opp kompetanse og erfaring med klimatiltak i prosjekteringen. Midlertidige klimagassberegninger viser at utvidet bruk av tre vil redusere klimagassutslippene med 578,4 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker