Klimasats-prosjekt

Veiledning i klimavennlig menyplanlegging

Prosjektnavn: Veiledning i klimavennlig menyplanlegging
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Oslo kommune ønsker å øke bevisstheten om klimavennlig mat, matsvinn og innkjøp. Kommunen skal derfor lage en veileder om klimavennlig menyer med sesongbaserte råvarer, for ansatte ved skoler, barnehager, kantiner og sykehjem.

Relevante lenker