Klimasats-prosjekt

Veiledning i klimavennlig menyplanlegging

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, ønsker å øke bevisstheten om klimavennlig mat, matsvinn og innkjøp. 

Rådgivningstjeneste for bærekraftig mat

Kommunen har satt i gang et pilotprosjekt for kommunal rådgivingstjeneste for bærekraftig mat. Pilotprosjektet vil vare ut 2024.

I Bymiljøetaten har de opprettet et team som jobber med bærekraftig mat. Teamet har inngått samarbeidsavtaler med flere andre etater, blant annet for å

  • veilede tjenestesteder i arbeidet med innføring av gratis skolemat sammen med Helseetaten og Utdanningsetaten
  • bistå Sykehjemsetaten i gjennomføring av handlingsplan for bærekraftige måltider, med fokus på veiledning av tjenestesteder

Omstilling til klimavennlig mat

Kommunen forventer at pilotprosjektet vil bidra til at 30 videregående skoler og 63 ungdomsskoler får gratis vegetarisk skolemat. De forventer også at det vil bidra til mer bærekraftige måltider i 26 kommunale sykehjem.

Digital plattform for oppskrifter og menyer

I prosjektet har kommunen benyttet en digital plattform kalt Klimato som blant annet legger til rette for deling av klimavennlige oppskrifter og menyer.

Kommunen har også laget et oppskriftshefte for å inspirere til bærekraftige måltidsopplevelser sammen med barn. Oppskriftsheftet kan lastes ned under.

Relevante lenker