Klimasats-prosjekt

Videreføring av prosjekt med egen ressursformidler

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I 2019 ansatte Kristiansand kommune en ressursformidler for å jobbe med ombruk og materialgjenvinning (se lenke under). Ansettelsen har ført til mange gode prosjekter, og kommunen ønsket å forlenge stillingen i ett år til.

Godt samarbeid gir økt ombruk

Mange av prosjektene som ble igangsatt i 2019 har blitt jobbet videre med, og noen er også overført til drift.

  • En samarbeidsaktør har forpliktet seg til å øke ombruksmengden med 10 prosent årlig.
  • Kommunen er engasjert i et tekstil-prosjekt som skal øke mengden tekstiler til ombruk og redesign.
  • Kommunen har laget filmer og webkurs, og utviklet egen nettside som gjør det enkelt å hente ut ombruksvarer.
  • Kommunen har hatt utstrakt kontakt med borettslag, da de er kundegruppen med lavest grad av kildesortering.

Satser på sirkulær økonomi

Kommunen har også fått støtte til å ansette en pådriver for sirkulær økonomi, hovedsakelig innen forbruk og avfall (se lenke under).

Relevante lenker