Klimasats-prosjekt

Vurdere klimaeffekten av kommunebudsjettet

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimaetaten i Oslo kommune har utviklet en metode for å vurdere klimaeffekten av kommunebudsjettet med tanke på både klimagassutslipp og klimatilpasning.

Metoden er så langt testet ut på noen få budsjettposter, men vil i 2021 videreutvikles og testes på Bymiljøetatens drift‐ og investeringsbudsjett. Veien videre er at hele Oslo kommunes budsjetter i 2022 og klimaeffekten av postene i kommunebudsjettet for 2023 skal klimavurderes.

Klimavurdering av budsjetter

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning utviklet en metode for å vurdere klimaeffekten av ulike budsjettposter (se rapporten under). De har også kartlagt hvilke metoder og prosjekter som brukes for å vurdere klimaeffekten i andre offentlige budsjetter, blant annet:

  • statsbudsjettet i Norge,
  • grønn budsjettering i Frankrike og
  • andre internasjonale initiativ.

Metoden er nybrottsarbeid under utvikling og krever at det finnes god informasjon om hva budsjettpostene innebærer.