Klimasats-prosjekt

Tretten nye ladepunkter i Måsøy kommune

Prosjektnavn: Tretten nye ladepunkter i Måsøy kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: MÅSØY KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Måsøy kommune skal etablere minst fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut fire fossile biler med elektriske.

Relevante lenker