Klimasats-prosjekt

Tretten nye ladepunkter i Måsøy kommune

Fylke: Finnmark
Søker: MÅSØY KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Måsøy kommune ville etablere minst fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler og ut fire fossile biler med elektriske. Ladepunktene ble ikke etablert.