Klimasats-prosjekt

Tretten nye ladepunkter i Måsøy kommune

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: MÅSØY KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Måsøy kommune skal etablere minst fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut fire fossile biler med elektriske.

Relevante lenker