Klimasats-prosjekt

20 ladepunkter i Rendalen kommune

Fylke: Innlandet
Søker: RENDALEN KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Rendalen kommune skal etablere minst fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut fem fossile biler med elektriske.

Relevante lenker