Klimasats-prosjekt

20 ladepunkter i Rendalen kommune

Prosjektnavn: 20 ladepunkter i Rendalen kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RENDALEN KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Rendalen kommune skal etablere minst fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut fem fossile biler med elektriske.

Relevante lenker