Klimasats-prosjekt

Trettien nye ladepunkt for kommunens tjenestebiler

Prosjektnavn: Trettien nye ladepunkt for kommunens tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 620 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Ås kommune skal etablere 31 ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023, skal kommunen bytte ut minst 31 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker