Klimasats-prosjekt

Seks nye ladepunkt i Bykle kommune

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bykle kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebilder. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst seks fossile biler med elektriske.

Relevante lenker