Klimasats-prosjekt

Seks nye ladepunkt i Bykle kommune

Prosjektnavn: Seks nye ladepunkt i Bykle kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bykle kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebilder. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst seks fossile biler med elektriske.

Relevante lenker