Klimasats-prosjekt

Ålgård svømmehall

Prosjektnavn: Ålgård svømmehall
Fylke: Rogaland (N)
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Gjesdal kommune skal bygge en ny svømmehall og vil utrede klimavennlige løsninger. Kommunen har allerede sett på muligheten for rehabilitering, men hallen er i for dårlig stand, og det må bygges et nytt badeanlegg.

For å gjøre den nye svømmehallen mest mulig klimavennlig, har kommunen utredet materialer, energiløsninger og energibesparende tiltak.

Relevante lenker