Klimasats-prosjekt

Ålgård svømmehall

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Mar 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjesdal kommune skal bygge en ny svømmehall og vil utrede klimavennlige løsninger. Kommunen har allerede sett på muligheten for rehabilitering, men hallen er i for dårlig stand, og det må bygges et nytt badeanlegg.

For å gjøre den nye svømmehallen mest mulig klimavennlig, har kommunen utredet materialer, energiløsninger og energibesparende tiltak.

Relevante lenker