Klimasats-prosjekt

Autonom elektrisk transport – mulighetsstudie

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jul 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ambisjoner om utslippsfri transport

Arendal kommune skulle egentlig undersøke muligheten for autonom og elektrisk transport mellom Arendal havn, og en ny og stor batterifabrikk. Underveis har prosjektet endret seg noe, og kommunen har undersøkt hvordan de kan få transporten til å bli mest mulig effektiv, miljøvennlig og lønnsom.

Kommunen har ambisjoner om at all transport skal være mest mulig utslippsfri, og at veien skal brukes så smart som mulig.

Smart trafikkstyring

Prosjektet har endret utgangspunktet fra kapasitetsproblematikk til et bærekraftperspektiv. For å unngå en unødvendig økning av antall kjøretøy, kjørte kilometer, utrygge situasjoner og kø, skal kommunen ha smart trafikkstyring.

Kommunen har også valgt å jobbe videre med batteriløsninger, fremfor induktive autonome ladesystemer. Kostnaden for bygging, drift og vedlikehold av nye ladeløsninger blir for høy, sammenliknet med eventuelle besparelser i antall kjøretøy og redusert ladetid.

Viktig med godt samarbeid og tverrfaglighet

I prosjektet er det jobbet mye med samorganisering, deling og en felles kunnskapsplattform. Kommunen har erfart at tverrfaglighet tidlig i prosjektet er viktig for en helhetlig forståelse av behov og mulige klimagevinster.

En annen viktig erfaring kommunen trekker frem, er at det innledningsvis er viktigere å se på behov enn å hoppe rett på løsninger. For eksempel ved å gå rett på autonom og elektrisk transport, men uten å planlegge for en digital infrastruktur og kontrollsystemer, vil ikke løsningene ha tiltenkt effekt.

Relevante lenker