Klimasats-prosjekt

Bagn sentrum – utslippsfrie lokalreiser

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bagn kommune ønsker å redusere bilbruk og skape et mer attraktivt sentrum. Kommunen har gjennomført en trafikkanalyse med mulighetsstudie, slik at de kan legge til rette for et mer klimavennlig lokalsamfunn.

Godt verktøy for videre planarbeid

Kommunen har fått laget et godt verktøy for å legge til rette for myke trafikanter i sentrumsområdet. Dette vil gi et positivt løft for nærmiljøet og redusere klimagassutslipp.

Resultatene skal brukes i videre arealplanlegging i kommunen, og vil bidra til å forsterke klimahensyn i kommunens planarbeid. 

Relevante lenker