Klimasats-prosjekt

Bærekraftig boligoppussing

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har etablert en rådgivningstjeneste for bærekraftig oppussing av boliger. Kommunen har gjennomført prøvebefaringer hos innbyggere og utarbeidet maler for befaring, rådgivningsnotat, veiledningsmateriell og evalueringsnotat av pilotordningen.

Resultater av piloten

I prosjektet er det gjennomført 7 befaringer. 

Tilbakemeldingen fra deltakerne er følgende:

  • to av deltakerne har unnlatt å gjennomføre oppussingsprosjektet de ønsket fordi de ble trygge på at boligen var god nok som den er
  • en oppga at de kom til å pusse opp i tråd med rådene i rådgivningsnotatet
  • tre oppga at rådgivningsnotatet påvirket dem til å ta miljøvennlige valg i forbindelse med oppussing også i framtiden

Ordningen skal videreføres

Asker planlegger å videreføre rådgivningstjenesten for miljøvennlig oppussing.

Flere av deltakerne nevnte at en stor barriere er å få tak i håndverkere som har kompetanse og interesse for å følge rådene som gis i rådgivningsnotatet. Flere håndverkere oppgir at de ikke ønsker å jobbe med brukte materialer. Kommunen ønsker derfor i det videre parallelt med rådgivningstjenesten, å jobbe med
håndverkerbransjen for å se på hvordan de sammen kan bryte ned denne barrieren. Kommunen håper på den måten at rådgivningstjenesten i framtiden kan få en enda større effekt ved at miljøvennlig oppussing skal bli enklere å gjennomføre.