Klimasats-prosjekt

Bærekraftig boligoppussing

Prosjektnavn: Bærekraftig boligoppussing
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi

Asker kommune har etablert en rådgivningstjeneste for bærekraftig oppussing av boliger. Kommunen har gjennomført to prøvebefaringer hos forskjellige innbyggere og skal utarbeide kommunikasjonsmateriell og kommunikasjonsplan.