Klimasats-prosjekt

Bærekraftig distriktsmobilitet Living Lab Fitjar

Fylke: Vestland
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 560 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Fitjar kommune ønsker å redusere bilkjøring til og fra sentrum gjennom prosjektet Living Lab. Prosjektet inkluderer mikromobilitet, en ny app og et nytt kollektivtilbud med både faste ruter og tilkallingstransport.

Kommunen har tidligere fått støtte til et forprosjekt for å forankre mobilitetstiltakene og hente inn kunnskap (se lenke under).

Relevante lenker