Klimasats-prosjekt

Bærekraftig distriktsmobilitet Living Lab Fitjar

Prosjektnavn: Bærekraftig distriktsmobilitet Living Lab Fitjar
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 560 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner

Fitjar kommune ønsker å redusere bilkjøring til og fra sentrum gjennom det toårige prosjektet Living Lab. Prosjektet inkluderer mikromobilitet, en ny app og et nytt kollektivtilbud med både faste ruter og tilkallingstransport.

Kommunen har tidligere fått støtte til et forprosjekt for å forankre mobilitetstiltakene og hente inn kunnskap (se lenke under).

Relevante lenker