Klimasats-prosjekt

Bærekraftige måltid og redusert matsvinn

Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 199 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:

Sandnes kommune har startet et arbeid for å kartlegge matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer.  Prosjektet ble startet i august 2022.

Så langt har kommunen drevet opplæring på sykehjemsavdeling om matsvinn og veiing av mat. Det er også gjort endringer i menyen for å tilpasse et lavere klimafotavtrykk.

Relevante lenker