Klimasats-prosjekt

Bærekraftige måltid og redusert matsvinn

Prosjektnavn: Bærekraftige måltid og redusert matsvinn
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 199 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Sandnes kommune har startet et arbeid for å kartlegge matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer.  Prosjektet ble startet i august 2022.

Så langt har kommunen drevet opplæring på sykehjemsavdeling om matsvinn og veiing av mat. Det er også gjort endringer i menyen for å tilpasse et lavere klimafotavtrykk.

Relevante lenker