Klimasats-prosjekt

Bærekraftige måltid og redusert matsvinn

Prosjektnavn: Bærekraftige måltid og redusert matsvinn
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 199 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Sandnes kommune skal kartlegge matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer. 

Relevante lenker