Klimasats-prosjekt

Bærekraftige måltid og redusert matsvinn

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 199 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Rapport:

Sandnes kommune har gjennomført et arbeid for å kartlegge matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer. 

Kommunen har gjennomført målinger av matsvinn på tre ulike heldøgnsavdelinger og endret måltider for å redusere klimaavtrykk. Se rapport lengre ned for mer informasjon om prosjektet. 

Relevante lenker