Klimasats-prosjekt

Beregninger for gress i pukkspor og betongspor

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 247 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Aug 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bybanen utbygging, en del av Vestland fylkeskommune, har utredet om det lønner seg med pukk eller betong i togsporet.

Minst fem ganger så mye utslipp fra betong

Resultatene viser at betongspor med tradisjonelle materialer har opptil ti ganger så store utslipp som et pukkspor. Dersom sporet lages i lavkarbonbetong med resirkulert armeringsjern og konstruksjonsstål, vil utslippene bli fem ganger så store som fra et pukkspor.

Det er derimot usikkert hva slags vedlikeholdsbehov pukkspor har, og hva utslippene og kostnadene knyttet til dette kan bli.

Ingen klar vinner

Fylkeskommunen har laget et kunnskapsgrunnlag for å kunne velge mellom pukk med gress eller betong med gress i togsporet i fremtidige byggetrinn. De to alternativene er vurdert ut fra både klimagassutslipp og kostnader gjennom livsløpsanalyser.

Det er lite kunnskap om dette i Norge, så fylkeskommunen har hentet kunnskap og erfaringer fra Europa. Dessverre er det ikke nødvendigvis overførbart til nordiske forhold.

Behov for mer kunnskap og testing

Det er fordeler og ulemper ved begge de to typene togspor. Fylkeskommunen mangler fortsatt kunnskap, og har derfor ikke landet på en konklusjon. Videre skal fylkeskommunen blant annet se på muligheten for å teste ut sedum (bergknapp) i stedet for gress.

Relevante lenker