Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Indre Storfjord – foranalyse

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda og Fjord kommunerhar kartlagt potensialet for klimagassreduksjon ved å etablere et biogassanlegg basert på lokale råstoff. Dersom biogass erstatter fossilt drivstoff, kan det gi direkte utslippskutt.

Kommunenehar fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag de kan benytte i det videre arbeidet med å realisere et biogassanlegg. 

Relevante lenker