Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Solør fase 3

Prosjektnavn: Biogassanlegg i Solør fase 3
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Landbruk og skog

Åsnes kommune skal se på muligheten for å etablere et biogassanlegg med organisk avfall og husdyrgjødsel som råstoff. Et slikt anlegg vil kunne produsere biogass, biogjødsel og grønn CO2 til bruk i veksthus.

Relevante lenker