Klimasats-prosjekt

Brisingstubben

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF
Tilskudd: 2 006 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ålesund kommune skal bygge nye omsorgsboliger på Brisingstubben, og har leid tre utslippsfrie gravemaskiner.

Erfaringer fra prosjektet

Kommunen erfarte at tungt arbeid, flytting av tunge element og graving i grunnen, var arbeid som tappet maskinene for mye strøm. Etter hvert som grunnarbeidet var ferdigstilt, og det var mer tilstelningsarbeid, var det belting av maskinene som krevde mest strøm. Det hadde vært en fordel å f.eks. ha en mobil ladestasjon.

Prosjektet har ført til mange erfaringer med bruk av elektrisk gravemaskin. Byggherren har fått øvelse i innkjøp og hvordan kjøre konkurranse der dette er med. Entreprenøren har fått erfaring med bruken og hvordan de skal legge til rette for å drive et anlegg mest mulig rasjonelt. Plassering av ladestasjon inne på anlegget er en viktig brikke for at dette skal fungere. 

Framtidslabben

Erfaringene fra prosjektet er delt i Framtidslabben. Det er en arena der offentlig sektor, næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner samarbeider om å igangsette prosjekter for å nå FNs bærekraftsmål.

Relevante lenker