Klimasats-prosjekt

Brisingstubben

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF
Tilskudd: 2 006 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Ålesund kommune skal bygge nye omsorgsboliger på Brisingstubben, og har leid tre utslippsfrie gravemaskiner.

Framtidslabben

Erfaringene fra prosjektet skal deles i Framtidslabben. Det er en arena der offentlig sektor, næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner samarbeider om å igangsette prosjekter for å nå FNs bærekraftsmål.

Relevante lenker