Klimasats-prosjekt

Bruk av biogass ved GLØR avfallsanlegg

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillehammer kommune har kjøpt inn en gasskjel til Roverudmyra miljøstasjon.

Brukes til oppvarming

Gasskjelen bruker overskuddsgass fra GLØR IKS til å varme opp servicebygget. Stasjonen er en del av Mjøsanlegget, og driftes av det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR IKS.

Overskuddsgassen ble tidligere brent, og kommunen øker dermed energieffektiviteten ved å heller bruke gassen. 

Mer kapasitet enn forventet

Gassanlegget hadde mer kapasitet enn forventet. Prosjektet ble derfor utvidet ved å etablere et snøsmelteanlegg til anleggets inn og utveiing av biler, slik at man kan fase ut strøm som energikilde til vektene.

Relevante lenker