Klimasats-prosjekt

Bruk av biogass ved GLØR avfallsanlegg

Prosjektnavn: Bruk av biogass ved GLØR avfallsanlegg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Anskaffelser

Lillehammer kommune skal kjøpe en gasskjel ved Roverudmyra miljøstasjon for å produsere biogass. Stasjonen er en del av Mjøsanlegget, og driftes av det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR IKS.

Relevante lenker