Klimasats-prosjekt

Bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyser

Prosjektnavn: Bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyser
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Skien kommune skal teste arealdataverktøyet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å evaluere ulike parkeringsstrategier i Skien.

Kommunen har mål om nullvekst i personbiltrafikken, og parkeringsstrategier er et viktig virkemiddel.

Forsinket utvikling av verktøyet

Dessverre ble verktøyet forsinket, og kommunen har ferdigstilt kommuneplanens arealdel uten.

Relevante lenker