Klimasats-prosjekt

Buranbanen aktivitetspark

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal oppgradere Buranbanen og Jernbanebyen, uteområder med aktivitetsplasser i Trondheim, og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen ønsker å bruke elektriske anleggsmaskiner og gjenbruke mest mulig materialer.

Nesten helt utslippsfrie anleggsplasser

Så langt har over 97 prosent av maskinene vært utslippsfrie. Tolv sykkelstativ og syv avfallsdunker kommer fra kommunens egne gjenbrukslager. I tillegg har prosjektet fått elleve benker, og de lager et lekeapparat med gjenbrukte deler.

Relevante lenker