Klimasats-prosjekt

Buranbanen aktivitetspark

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har gjort et arbeid for å oppgradere aktivitetsplassene på Buranbanen og Jernbanebyen på en klimavennlig måte. Kommunen har brukt elektriske anleggsmaskiner og gjenbrukt anleggsmaterialer, særlig stål.

Nesten helt utslippsfrie anleggsplasser

Over 97 prosent av maskinene har vært utslippsfrie, i hovedsak gravemaskiner og hjullastere. Tolv sykkelstativ og syv avfallsdunker kommer fra kommunens egne gjenbrukslager. I tillegg har prosjektet fått elleve benker, og de lager et lekeapparat med gjenbrukte deler.

Bruk av elektriske maskiner og gjenbruk av anleggsmaterialer har hatt en samlet  klimaeffekt på 49 tonn CO2-ekv.

Relevante lenker