Klimasats-prosjekt

Dælenenga Flerbrukshall – materialbruk ved ombruk

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Klubbhuset på Dælengenga i Oslo er revet, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har startet arbeide med å gjenbruke materialer ved bygging av en ny flerbrukshall. Sammenliknet med et referansebygg, skal prosjektet halvere utslippene fra materialer, transport og energibruk.

Det ble i forprosjektet utført en innledende ombrukskartlegging av eksisterende klubbhus som skulle rives, for å kartlegge om komponenter kunne ombrukes. Eksisterende klubbhus bar preg av manglende vedlikehold og var svært slitt. Så langt er granitt i bygget blitt fjernet og lagret for ombruk. Kunstverk, bordtennisbord og parkbenker er mellomlagret. En lysmast som var tenkt ombrukt, lot seg dessverre ikke gjøre på grunn av manglende dokumentasjon av konstruksjonsteknisk tilstand.

Prosjektet er forsinket og er nå planlagt gjennomført innen 2025.

Kommunen har også fått støtte til utslippsfri byggeplass (se lenke under).

Relevante lenker