Klimasats-prosjekt

Dælenenga Flerbrukshall – materialbruk ved ombruk

Fylke: Oslo (N)
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Klubbhuset på Dælengenga i Oslo er revet, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF skal gjenbruke materialer ved bygging av en ny flerbrukshall. Sammenliknet med et referansebygg, skal prosjektet halvere utslippene fra materialer, transport og energibruk.

Det ble i forprosjektet utført en innledende ombrukskartlegging av eksisterende klubbhus som skulle rives, for å kartlegge om komponenter kunne ombrukes. Eksisterende klubbhus bar preg av manglende vedlikehold og var svært slitt. En rekke bygningsmaterialer og -komponenter viste seg å inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, og sammen med komponentenes tekniske levetid, begrenset dette ombruksmulighetene.

Kommunen har også fått støtte til utslippsfri byggeplass (se lenke under).

Relevante lenker