Klimasats-prosjekt

Dælenenga Flerbrukshall – utslippsfri byggeplass

Fylke: Oslo (N)
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Klubbhuset på Dælenenga i Oslo skal rives, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF ønsker å bygge den nye flerbrukshallen utslippsfritt.

Noen utfordringer med elektriske maskiner

Kommunen har brukt flere utslippsfrie maskiner så langt i prosjektet. På grunn av utfordringer med levering og strømtilgang, har de brukt mer biodiesel (HVO) enn planlagt.

Gjenbruk av materialer

Kommunen har også fått Klimasats-støtte til å gjenbruke materialer i prosjektet.

Relevante lenker