Klimasats-prosjekt

Dælenenga Flerbrukshall – utslippsfri byggeplass

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Relevante lenker