Klimasats-prosjekt

Dælenenga Flerbrukshall – utslippsfri byggeplass

Prosjektnavn: Dælenenga Flerbrukshall – utslippsfri byggeplass
Fylke: Oslo (N)
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Klubbhuset på Dælengenga i Oslo skal rives, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF ønsker å bygge den nye flerbrukshallen utslippsfritt.

Kommunen har også fått støtte til å gjenbruke materialer (se lenke under).

Relevante lenker