Klimasats-prosjekt

Delingsplattform for klimavennlige menyer

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune, skal redusere matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer i over 300 barnehager.

Lager en digital plattform

UKE jobber systematisk med å utvikle en digital plattform for klimavennlige menyer.

Kommunen lyste ut en samkjøpsavtale for mat og drikke i mai 2022. I denne avtalen stiller kommunen krav til et digitalt menyplanleggingsverktøy, spesielt for bydelene og barnehagene.

Dedikert ressurs

I september 2022 ansatte kommunen en prosjektleder som skal jobbe dedikert med utviklingen av innholdet på den digitale plattformen. Prosjektlederen skal også implementere klimavennlige menyer i bydelene og i barnehagene.

Relevante lenker