Klimasats-prosjekt

Delingsplattform for klimavennlige menyer

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer i over 300 barnehager.

Innført digital plattform for klimavennlige menyer

UKE jobber systematisk med å utvikle en digital plattform for klimavennlige menyer. Kommunen lyste ut en samkjøpsavtale for mat og drikke i mai 2022. I denne avtalen stilte kommunen krav til et digitalt menyplanleggingsverktøy, spesielt for bydelene og barnehagene. I stedet for å utvikle et selvstendig verktøy fant kommunen at et slikt verktøy finnes som en integrert løsning hos matvareleverandører eller som et eget verktøy som kan integreres i netthandelløsninger. Kommunen bestemte seg for å stille krav til at et slikt system skulle være en del av samkjøpsavtalene på matområdet.

Kommunen inngikk en avtale med nettdagligvarevirksomheten ODA. I avtalen ble det stilt krav om at et digitalt menyplanleggingsverktøy som kan legge til rette for bærekraftig, ernæringsmessig og økonomisk mattilbud for barn og unge der plantebaserte råvarer prioriteres.

Kommunen har gitt informasjon til alle barnehager om den digitale plattformen og det er utviklet e-læringskurs og gitt fysisk opplæring i barnehagene.

Dedikert ressurs

I september 2022 ansatte kommunen en prosjektleder som har jobbet dedikert med utviklingen av innholdet på den digitale plattformen. Prosjektlederen har sammen med andre ansatte arbeidet for å implementere klimavennlige menyer i alle bydeler og i barnehager.

Relevante lenker