Klimasats-prosjekt

Designdrive utsleppsreduksjon frå persontransport

Prosjektnavn: Designdrive utsleppsreduksjon frå persontransport
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging

Sogndal kommune ønsker å redusere utslipp fra personbiler, og vil kartlegge mulige tiltak.

Relevante lenker