Klimasats-prosjekt

Digitalisering av klimakutt og kontraktoppfølging

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved Utviklings‐ og kompetanseetaten (UKE), i samarbeid med Asker kommune og Viken fylkeskommune, jobber med å utvikle et digitalt verktøy for å måle og følge effekten og etterlevelsen av klimakrav i anskaffer.

Stiller krav om mindre utslipp fra anskaffelser

Målet med prosjektet er å sikre at utslippsreduksjonene det stilles krav om faktisk realiseres. Dagens oppfølging er manuell, og varierer fra prosjekt til prosjekt.

Oppfølging er arbeidskrevende, og gir begrenset mulighet til å hente ut sammenliknbare data og resultater om klimaeffekter av gjennomføringen. Det digitale verktøyet skal hovedsakelig brukes for å følge opp krav til bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, men det skal også kunne utvides til andre klima‐ og miljøkrav.

Markedsundersøkelse og ansettelse

I 2022 og 2023 har det i hovedsak blitt jobbet med markedsdialog – hvilke muligheter finnes i markedet og hva kan de levere? I tillegg har kommunen hatt direkte dialog med flere potensielle leverandører. De har også jobbet med brukerforankring og brukerbehov internt i kommunens virksomheter. Hvordan og hvor mye tid bruker de i dag på å rapportere på klima‐ og miljøkrav? Hva har de behov for fra en mulig ny løsning for å kunne rapportere på krav om fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser?

Kommunen skriver at oppfølging og rapportering i dag, i stor grad er basert på manuell innhenting og sammenstilling av data, noe som er arbeidskrevende og gir rom for ulike tolkninger av data.

I tillegg til markedsdialog, fikk de våren 2023 på plass en formell brukergruppe og et anskaffelsesteam internt i kommunen, samt nødvendig forankring fra byrådsavdeling for finans. 

Samarbeider med DFØ

Kommunene samarbeider blant annet med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om en felles mal for rapportering for bygg og anlegg, som antall kjøretøy, maskiner og drivstoff. Arbeidet med malen involverer flere statlige og kommunale aktører.

Relevante lenker