Klimasats-prosjekt

Digitalisering av klimakutt og kontraktoppfølging

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved Utviklings‐ og kompetanseetaten (UKE), i samarbeid med Asker kommune og Viken fylkeskommune, skal utvikle et digitalt verktøy for å måle og følge opp effekten og etterlevelsen av klimakrav i anskaffer.

Stiller krav om mindre utslipp fra anskaffelser

Målet med prosjektet er å sikre at utslippsreduksjonene det stilles krav om faktisk realiseres. Dagens oppfølging er manuell, og varierer fra prosjekt til prosjekt.

Oppfølging er arbeidskrevende, og gir begrenset mulighet til å hente ut sammenliknbare data og resultater om klimaeffekter av gjennomføringen. Det digitale verktøyet skal hovedsakelig brukes for å følge opp krav til bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, men det skal også kunne utvides til andre klima‐ og miljøkrav.

Markedsundersøkelse og ansettelse

Kommunene begynte med en markedsundersøkelse. Innspill fra markedsaktører viser at det kommunen etterspør, mest sannsynlig ikke er hyllevare per i dag.

For å kunne gå videre med arbeidet, lyste kommunene ut en stilling. En egen ressurs for kontraktsoppfølging av klima‐ og miljøkrav i Oslo kommune kom på plass 1. september 2022.

Samarbeider med DFØ

Kommunene samarbeider blant annet med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om en felles mal for rapportering for bygg og anlegg, som antall kjøretøy, maskiner og drivstoff. Arbeidet med malen involverer flere statlige og kommunale aktører.

Relevante lenker