Klimasats-prosjekt

Drammen miljøverksted: sammen reparerer vi miljøet

Prosjektnavn: Drammen miljøverksted: sammen reparerer vi miljøet
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Drammen kommune skal se på muligheten for å lage et verksted og ombrukssenter midt i byen.

Relevante lenker