Klimasats-prosjekt

Drammen miljøverksted: sammen reparerer vi miljøet

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drammen kommune har sett på muligheten for, og kommet frem til at de vil lage et verksted og ombrukssenter midt i byen. Kommunen fikk i 2022 støtte til å lage miljøverkstedet kalt Fikseriet.​

Kommunenettverk for gjenbruk og bærekraft

Kommunen ansatte en prosjektleder for seks måneder. Prosjektlederen har kartlagt aktører i Drammen, og hentet erfaringer fra andre liknende prosjekter, blant annet gjennom kommunenettverket for gjenbruk og bærekraft.

Mange kommuner i Norge har godt etablerte arenaer for reparasjoner, ombruk og delingstjenester. Flere tilbyer også aktiviteter og kurs. Drammen kommune skal også lage et miljøverksted for å mobilisere innbyggerne til å reparere og ombruke mer.

Relevante lenker